SeedCamp.pl

SeedCamp jest inicjatywą dla projektów typu StartUp. Wraz z partnerami oraz innymi funduszami typu Seed i Early Stage przeznaczyliśmy środki finansowe oraz wsparcie niefinansowe dla przedsięwzięć o dużym ryzyku lecz o ponadprzeciętnej stopie zwrotu.

SeedCamp to miejsce w którym Startupowcy mogą zaprezentować swoje pomysły i otrzymać wsparcie dla biznesu.

Zgłoś projekt

Zapraszamy do zgłaszania projektów

Wypełniony i podpisany formularz prosimy wysłać na adres email: kontakt@beyondinvestments.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU:

Dane zgłaszającego:

 • Imię i Nazwisko:
 • Rok urodzenia:
 • Wykształcenie:
 • Adres zamieszkania:
 • Telefon kontaktowy:
 • Adres email:


Informacje dotyczące projektu oraz Projektodawcy:

 • Nazwa pomysłu/projektu:
 • Krótki opis, idea projektu:
 • Czy projekt jest innowacyjny. Dlaczego?
 • Czy istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/usługę?
 • Proszę szczegółowo opisać konkurencję i jej sukcesy w branży (czy jest odpowiednik zagranicą?)
 • Proszę szczegółowo określić grupę klientów/odbiorców projektu. Jak do nich dotrzesz?
 • Na czym i jak firma będzie zarabiać? Czy istnieje już biznesplan?
 • Jakie doświadczenie oraz kwalifikacje posiada twórca/zespół, które przełożą się na sukces przedsięwzięcia?
 • Proszę przedstawić dotychczasowe osiągnięcia twórcy/zespołu.
 • Na jakim etapie rozwoju jest projekt? Proszę opisać zakres zrealizowanych i zaplanowanych do zrealizowania prac.

Zastrzeżenia Prawne: Zgłaszając pomysł wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji wniosku/biznesplanu przez spółką Beyond Investments Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane w formularzu konto e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami). Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.

Więcej na stronie Beyond Investments.